blivpilotFor at komme på et skolehold i Fyns Svæveflyveklub kræves det, at man er A-medlem. Desuden skal man være fyldt 14 år.
De to første måneder at A-medlemskabet betragtes som en prøveperiode. Ønsker man at fortsætte skolingen betales indskud, som normalt opkræves i to rater á 1.000 kr.

Grundskolingen:

Skolingen finder sted lørdag formiddag fra klokken 8:15 til 14:00, hvor der er to instruktører på vagt. Eleverne deltager i klargøring af skolefly og det kørende materiel. Der kan eventuelt skoles på andre tidspunkter efter individuel aftale. Eleverne skiftes til at flyve (normalt ca. 3 starter pr. elev), hente wire, hente fly og passe startbord.

Skoleflyvningen er delt i et antal G- og U-normer.
G = Grundskoling og U = Udvidet skoling.

Under G-skolingen flyves der i to-sædede fly med en instruktør. Efter ca. 60-140 starter flyver eleven på en instruktørs opfordring solo, dvs. uden instruktør. Derefter påbegyndes U-skolingen, der foregår i såvel en-sædede som to-sædede fly. U-skolingen afsluttes med en flyveprøve til SPL-certifikat.

Inden man flyver solo, skal man have bestået en teoriprøve samt fået en helbredsmæssig-godkendelse. Denne godkendelse (medical) skal foretages af en læge, der er godkendt af Trafik-, bygge- og boligstyrelsen.

A-medlemskab:

For at være elev i FSK skal man være A-medlem. A-medlemsskabet koster 770 kr. om måneden, og det giver ret til ubegrænset flyvning. Dvs. lige så snart kontingent og indskud er betalt, kommer der ingen ekstra udgifter; man må have et ubegrænset antal starter og et ubegrænset antal flyvetimer. Det er kun den tid, man vil bruge i flyveklubben, der sætter begrænsningen på ens flyvning.

B-medlemskab:

B-medlemskabet er beregnet til de piloter, der har fløjet i mange år, og på nuværende tidspunkt ikke har så meget tid til at flyve i klubben. Det koster 415 kr. om måneden og giver ret til 10 ture om året som fartøjschef med start fra Vøjstrup. Man kan således opretholde sin flyvestatus samtidig med man slipper for noget af det arbejde, der følger med et A-medlemskab, som f.eks. markhold.

C-medlemskab:

C-medlemskab er et passivt medlemskab, som koster 200 kr. pr. halvår. Det er ment til medlemmer, der er bortrejst i længere tid, eller af andre grunde ved, de ikke har mulighed for at komme i klubben det næste års tid.

Indskud:

For at blive aktivt medlem i FSK skal man betale et indskud på 2000 kr. Indskuddet er et engangsbeløb, der kan betales på én gang eller over to rater. Lige så snart det er betalt, kan man kalde sig medlem af FSK. Indskuddet tilfalder Fyns Svæveflyveklub, hvis man melder sig ud.

Hvorfor svæveflyve-, hvad kan vi tilbyde og hvad er FSK?

- læs svarene her på hjemmesiden i afsnittet formalia.